Hỗ trợ trực tuyến

0168 2772 172 phanhaison@gmail.com
0908 421 901 phanhaison@gmail.com

Liên hệ

CƠ SỞ CHẾ TẠO MÁY HẢI SƠN 

Địa chỉ: 23/25 Đình Nghi Xuân, Bình Trị Đông, Bình Tân

Điện Thoại: 038 2772 172 - 0908 421 901

Mail: phanhaison0905@gmail.com

Website: www.cokhihaison.com

 

Thông tin liên hệ

Nhập mã xác nhận: 7+9=