Hỗ trợ trực tuyến

0168 2772 172 phanhaison@gmail.com
0908 421 901 phanhaison@gmail.com

Dịch vụ

Nhận bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy chiết rót

Ngày Đăng : 06/04/2018 - 3:06 PM
Hệ thống máy chiết rót hoạt động một thời gian sẽ cần phải thay thế như Gioong teflon, kiểm tra...

Uy tín chất lượng

Ngày Đăng : 27/02/2018 - 9:40 AM
Chất lượng tạo nên uy tín cho CƠ SỞ CHẾ TẠO MÁY HẢI SƠN Địa chỉ: 23/25 Đình Nghi Xuân, Bình...

Giao hàng nhanh chống

Ngày Đăng : 07/11/2017 - 4:14 PM
Sản phẩm chất lượng và giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng CƠ SỞ CHẾ TẠO MÁY HẢI SƠN Địa...